11 DECEMBER 2018

| VERWERVING VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNING

Na een procedure van twee jaar krijgt Rivand nv haar verkavelingsvergunning! Een cruciale eerste stap in haar afspraken met BW Promo nv. Ook voor BW Promo nv is Cubics nu betrokken bij de samenstelling van de technische staf die het project zal ondersteunen bij het ontwerp.
De eerste ontwerpbureaus en andere adviseurs worden geleidelijk aan geselecteerd.

  • Voor de stabiliteit, Ney & Partner
  • Speciale technieken, CES
  • Milieu, 3E
  • Landschapsarchitect SKOPE
  • Beheerder van het gebouw, Managim
  • Vastgoedadviseur, Latour et Petit, INRED
  • Akoestiek, BAAMOKTOBER 2017 - FEBRUARI 2018

| RESULTATEN VAN DE ARCHITECTUURWEDSTRIJD

Tijdens de behandeling van de VERKAVELINGSVERGUNNING en na overleg met de bouwmeester, Kristiaan Borret, wordt besloten om een wedstrijd te lanceren om de architecturale en functionele streefdoelen van deze verkavelingsvergunning nader te bepalen.

Na meer dan 35 geldige kandidaturen werden er vijf geselecteerd om een gedetailleerd overzicht te maken van de eerste twee fasen van dit project.

De winnaar van deze wedstrijd was de tijdelijke vereniging van de kantoren B2AI, MSA en PlusOffice.

Het is nu tijd voor de (lichte) wijziging van de verkavelingsvergunning voordat ze wordt ingediend, zodat rekening kan worden gehouden met de nieuwe ideeën van de wedstrijd.AUGUSTUS 2017

| VERWERVING VAN OPPERVLAKTERECHTEN DOOR BW PROMO nv + DELEGATIE VAN HET BOUWHEERSCHAP AAN CUBICS

Na enkele maanden van onderhandelingen tussen Rivand nv en BW Promo nv werd een akkoord bereikt, gevolgd door een akkoord ter formalisering van een ARN-partnerschap (Afstand van Recht van Natrekking) voor de ontwikkeling van de projectsite URBANITIES.

Tegelijkertijd vertrouwt BW Promo nv aan CUBICS het volledige beheer van de ontwikkeling toe als gedelegeerd bouwheer.

JULI 2016

| INDIENING VERKAVELINGSVERGUNNING

De kantoren Assar en ADE dienen samen een verkavelingsvergunning in voor de site die nu Urbanities heet. In deze vergunning wordt grotendeels rekening gehouden met de ontwerpen van het toekomstig BB

In deze verkavelingsvergunning wordt een programma bepaald van 77.500 m2 verdeeld in 62.500 m2 woningen op een basis van 15.000 m2 voor productieactiviteiten.

MAART 2016

| MIPIM (Cannes, FR)

Rivand nv (groep Boghossian), Renaud Dinraths en de architectenbureaus ASSAR en ADE roepen de pers en andere belanghebbenden uit de sector samen om een ambitieus verkavelingsplan voor te stellen op een terrein van 2,4 ha langs het kanaal aan het Biestebroekdok.

Na een inleiding van Rudi Vervoort (minister-president van Brussel) vormde deze voorstelling de start voor het prachtige avontuur dat URBANITIES is.